Thông báo

Chuyên mục phụ

Lọc
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Quyết đinh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (danh cho học sinh trung học cơ sở). 18-05-2016 448
Quyết đinh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 18-05-2016 472
Quyết đinh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (danh cho học sinh trung học phổ thông) 18-05-2016 348
Quyết định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (danh cho học sinh tiểu học). 18-05-2016 397
Quyết định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (danh cho người lớn) 18-05-2016 499
Gửi đăng bài tập chí công thương 06-05-2016 496
Kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức năm 2016 (đợt 1) 06-05-2016 796
Mời viết bài tham luận hội thảo nâng cao chất lượng tự đánh giá cơ sở giáo dục 06-05-2016 337
Thông báo tuyển dụng đợt 1-2016 (bổ sung) 11-04-2016 3666
Thông báo thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho HSSV năm học 2015-2016 01-03-2016 2625
Công văn đăng ký hoạt động KH&CN của các cơ sở giáo dục đại học 28-08-2015 1461
Công văn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học 28-08-2015 1222
Thông báo tuyển sinh viên thực tập tại Nhật Bản 28-08-2015 3022
Thư mời viết bài báo đăng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Đồng Tháp 20-08-2015 1673
Thông báo đăng ký lưu trú Ký túc xá năm học 2015-2016 20-08-2015 4233

Lượt truy cập

mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter
0
0
0
0