Trở về Trang chủ TIN TỨC Thông báo Tuyển dụng giảng viên đợt 2 năm 2013

Tuyển dụng giảng viên đợt 2 năm 2013

BỘ CÔNG THƯƠNG
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH
Số: 190 /TB-DCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

             Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04  năm 2013


THÔNG BÁO
V/v tuyển dụng giảng viên
            
           Căn cứ kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ đào tạo trong năm 2013 và định hướng phát triển  Nhà trường trong thời gian tới. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng giảng viên với những yêu cầu sau:
1. Yêu cầu:
         - Trình độ chuyên môn: Có trình độ Thạc sĩ trở lên, (ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy thực tế)
         - Trình độ nghiệp vụ: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (đối với giảng viên)
         - Trình độ Tin học:  Chứng chỉ A trở lên
         - Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B trở lên.
2. Ngành tuyển dụng :
         - Kế toán chuyên ngành Kế toán máy, hệ thống thông tin kế toán
         - Quản trị Kinh doanh, Quản trị Du lịch
         - Hóa Vô cơ, Kỹ thuật Máy thiết bị Hóa – Thực phẩm
         - Quản lý Chất lượng, An toàn thực phẩm (nhóm phân tích thực phẩm, nhóm Quản lý chất lượng); Kỹ thuật thực phẩm, Khoa học thực phẩm .
         - Mạng Máy tính
         - Toán học
3. Thời hạn nhận hồ sơ:  Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/05/2013
4. Hồ sơ tuyển dụng gồm:                                               
          - Đơn đăng ký dự tuyển  (Viết tay) 
          - Bản khai lý lịch (có dán hình 3x4) & chứng thực của UBND nơi đăng ký HKTT.
          - Giấy chứng nhận sức khỏe
          - Bản sao giấy khai sinh
          - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, Hộ khẩu thường trú hoặc tam trú, CMND và các giấy tờ có liên quan khác.
 5. Hồ sơ tuyển dụng nộp tại:
Phòng Tổ chức Hành chính (Cô Phụng)
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.Hồ Chí Minh.
Số 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08.38161673 (108)   Không nhận hồ sơ qua đường Bưu điện
 
Nơi nhận:                                                                      
-BGH (để báo cáo)
-Lưu: VT,TCHC.
TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
(Đã ký tên & đóng dấu)
 

Nguyễn Văn Chung

                                                                  

Lượt truy cập

mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter